Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om gratis fysioterapi til specielle patientgrupper med varige lidelser.

Vederlagsfri fysioterapi

Vi har mange års erfaring og stor ekspertise i at behandle og træne denne patientgruppe. Hos os prioriterer vi højt, at patienten skal føle sig i gode hænder hos fysioterapeuten og på klinikken generelt.

Hvem kan få gratis fysioterapi?

Du kan få vederlagsfri fysioterapi hvis du har en varig lidelse. Det vil sige at sygesikringen betaler det fulde beløb for din behandling og træning. Lidelsen kan skyldes et svært fysisk handicap eller en fremadskridende sygdom. Lidelsen kan også være medfødt eller opstået på et senere tidspunkt i livet. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en diagnoseliste over de patienter og diagnoser, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi. Hvis du er i tvivl om hvorvidt du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi kan du kontakte egen læge og undersøge om du hører ind under dette tilbud.

Lægen vil i samarbejde med fysioterapeuten fastlægge om der i ordningen skal indgå individuel behandling, træning på hold eller begge dele. Diagnoser som bl.a. hører under dette tilbud er: sclerose, parkinson og hemiplegi (halvsidig lammelse – følger efter blodprop og hjerneblødning). Læs evt. mere om vores vederlagsfri hold.

Behandling på land og i vand

I Kildeskovshallens Fysioterapi arbejder vi udover behandling og træning på land, ofte med behandling og træning i vand. Dette giver nogle unikke muligheder til dig som vederlagsfri patient der i vandet bl.a. vil opleve en større bevægelsesfrihed, bedre balance og øget muskelstyrke. Der er adgangsforhold via bassinlift.