Praktisk information

Velkommen til Kildeskovshallens Fysioterapi

Praktisk information

Kildeskovshallens Fysioterapi
Adolphsvej 25, 2820 Gentofte
Telefon 3977 4439
info@kildeskovfys.dk

CVR: 38 51 41 05

Klik på overskrifterne herunder for at læse mere

For booking af førstekonsultation benyt venligst vores online booking eller kontakt klinikken på telefon. Er du ny patient bedes du vælge 1. konsultation i online booking.

Ved første konsultation vil vi sørge for, at du bliver registreret i klinikkens IT-system vha. dit sundhedskort. Hvis lægen har sendt en henvisning, henter vi den elektronisk.

Med udgangspunkt i dine gener og evt. lægens henvisning foretager fysioterapeuten først en detaljeret kortlægning af din historie. Derefter følges historien op med en grundig undersøgelse og testning med henblik på at få det bedste udgangspunkt for den videre indsats.

Når du ankommer til opfølgende konsultationer, bedes du registrere dit fremmøde ved at køre dit sundhedskort gennem kortlæseren i receptionen.

Du vil herefter blive mødt af fysioterapeuten, og sammen arbejder I videre mod løsningen af problemet.

  • Sundhedskort (sygesikringskort)
  • Obligatorisk køb af et engangslagen på klinikken til 20 kr. grundet COVID-19.

Behandling eller indiv. træning

Ved afbud til behandling bedes du venligst give klinikken besked herom senest 24 timer før det aftalte tidspunkt, ellers ser vi os nødsaget til at fakturere et udeblivelsesgebyr svarende til fuld behandlingstakst.

Holdtræning

Du har mulighed for at bytte til et andet hold indenfor samme uge. Du bedes kontakte klinikken senest 24 timer inden din oprindelige holdtid for at bytte hold. Har du ikke mulighed for at bytte til et andet hold faktureres et udeblivelsesgebyr/fravær svarende til fuld takst idet pladsen på holdet er reserveret til dig. Ved afbud i skoleferier kan dette ske senest 24 timer inden holdstart uden gebyr.

Ved behov for opsigelse af holddeltagelse har du en 14 dages opsigelsesperiode, hvori du selvfølgelig er meget velkommen til at fortsætte din træning.

Vi følger naturligvis sundhedsstyrelsens anvisninger ifm. COVID-19 og beder dig gøre følgende jf. retningslinjer vedr. Covid19:

  • Melde afbud til konsultationen ved mistanke eller symptomer på COVID-19
  • Undgå at ankomme forud for den planlagte konsultationstid, og med maksimalt en ledsager.
  • Spritte hænder ved ankomst i venteværelset, samt før og efter alle kontakter med træningsredskaber mv.
  • Holde 1-2 meters afstand fra andre patienter, samt fra fysioterapeuten når muligt.
  • Forlade klinikken direkte efter konsultationen, og ikke benytte vores træningssal på egen hånd.

I forbindelse med dit forløb hos os er det nødvendigt, at vi noterer og behandler personoplysninger om dig i vores elektroniske journal- og administrationssystem. Vi behandler og opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt – og du kan til enhver tid bede om aktindsigt.

Find vores persondatapolitik HER og læs mere om, hvorledes vi behandler og beskytter dine personoplysninger. Dokumentation for behandling af persondata

En utilsigtet hændelse er en begivenhed i sundhedsvæsenet, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx. er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. Læs eksempler på utilsigtede hændelser HER.

Alle der oplever utilsigtede hændelse i sundhedsvæsenet kan rapportere til Styrelsen for Patientsikkerhed og dermed være med til at skabe fælles læring til gavn for alle. Du kan læse mere i folderen ‘Hjælp os med at blive endnu bedre‘.

Rapportér en utilsigtede hændelse som patient, pårørende eller sundhedsfaglig HER.

Patienterstatningen er den institution i Danmark der behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller sundhedsfaglig pleje i sundhedsvæsenet. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén. Alle er dækket af ordningen og kan søge erstatning, også selvom patienten ikke ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling. Du kan læse mere om patienterstatningen og anmelde en skade HER.

Du har mulighed for at klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med sundhedsfaglig behandling.
Du kan læse mere, samt indsende en klage over sundhedsfaglig behandling HER.

Du kan få vejledning om dine patientrettigheder og dine erstatnings- og klagemuligheder ved at henvende dig til en patientvejleder på dit regionale patientkontor. Patientvejlederne har viden om sundhedsvæsenets ydelser specielt i din region og kan rådgive dig om dine muligheder, herunder hvis du vil søge erstatning eller klage i forbindelse med en behandling i sundhedsvæsenet.

Du finder kontaktoplysninger på Styrelsen for Patientklager